Regulation (2010:1905) Repealing The Swedish Medical Products Agency's Regulations And General Advice (Lvfs 1997:5) If Payment Of The Application And Annual Fees Of The Wholesale Distribution Authorisation

Original Language Title: Förordning (2010:1905) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:1905

The Government states that the Swedish medical products Agency's regulations and general advice (LVFS 1997:5) if payment of the application and annual fees of the wholesale distribution authorisation shall expire at the end of February 2011.