Advanced Search

Regulation (2012:169) Repealing The Social Agency's Regulations For The Application Of The Regulation (2006:396) About Experimentation With The Specific Labour Market Policy Measures For New Immigrants

Original Language Title: Förordning (2012:169) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
The Government states that the national labour market Board regulations (AMSFS 2006:13) on the application of the Regulation (2006:396) about experimentation with the specific labour market policy measures for new immigrants to expire at the end of March 2012.