Regulation (2013:721) Repealing The Sra's Rules (Vvfs 2007:660) On The Fee For Commercial Vehicles Brand

Original Language Title: Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
The Government provides that the Sra rules (VVFS 2007:660) on the fee for commercial vehicles brand to expire at the end of september 2013.