Regulation (2014:396) Repealing The Inspection Of The Unemployment Insurance Regulations (Iaffs 2009:4) If Notification Of The Public Employment Service For Entitlement To Financial Assistance For Unemployment

Original Language Title: Förordning (2014:396) om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
The Government provides for the inspection of the unemployment insurance regulations (IAFFS 2009:4) if notification of the public employment service for entitlement to financial assistance for unemployment to expire at the end of June 2014.