Regulation (2015:847) On Interest On Loans To Home Equipment For Refugees And Some Other Foreigners For 2016

Original Language Title: Förordning (2015:847) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2016

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2015:847

§ 1 The rate of interest payable on loans to home equipment referred to in paragraph 16 (1990:1361) on loan to home equipment for refugees and some other foreigners should be 2.35% for 2016.