The Initiation Of Negotiations And Approval Of Signing The Protocol On Cooperation Between The Moldovan Education Ministry And Ministry Of National Education And Scientific Research In Romania For The Period 2016-2019 Education

Original Language Title: cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România pentru anii de învăţămînt 2016-2019

Read the untranslated law here: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364131

the initiation of negotiations and signing approval
Protocol of cooperation between the Ministry of Education
the Republic of Moldova and the Ministry of Education
and Research in Romania for years
education 2016-2019


Posted: 08/04/2016
in the Official Gazette

Nr. 90-99
Article Number: 436
Government decides
:
1. Take note of the draft Protocol of cooperation between the Moldovan Education Ministry and Ministry of National Education and Scientific Research in Romania for the period 2016-2019 education.
2. Initiating negotiations on a draft protocol of cooperation between the Moldovan Education Ministry and Ministry of National Education and Scientific Research in Romania for the period 2016-2019 education.
March. The signing of the Protocol on cooperation between the Moldovan Education Ministry and Ministry of National Education and Scientific Research in Romania for the period 2016-2019 education.

Paul PRIME MINISTER FILIP