Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 8 July 2003, Regulations No. 378 "rules On Childbirth Benefits, Its Review Procedures And Grant Award And Costs Order"

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.381 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/93755

 
Cabinet of Ministers Regulations No. 791 in Riga 2004 14 September (pr. No 53 19) amendments to the Cabinet of Ministers of 8 July 2003, the Regulation No 381 "rules on childbirth benefits, its review procedures and grant award and costs order" Issued in accordance with national social benefits law article 15, first subparagraph, first part of article 16 and article 17, first and second subparagraphs 1. make the Cabinet on 8 July 2003 the Regulation No 381 "rules on childbirth benefits review the procedure and its benefits and costs order "(Latvian journal, 2003, 105 no) the following amendments: 1. replace the text, the word" branch "(fold) with the word" chapter "(fold);
1.2. make paragraph 2 by the following: "2. the benefit is 100% of 296 late-infantile pūriņ (annex) monetary value.";
1.3. the deletion of paragraph 4 and 5, subparagraph 6.1.3, point 9 and 10;
1.4. to substitute the figures in paragraph 11 and the words "6, 8, 9 and 10 in paragraph" with the figures and the words "in paragraphs 6 and 8".
2. the rules shall enter into force by 1 October 2004.
Prime Minister i. Emsis Welfare Minister d. Staķ is the Editorial Note: rules shall enter into force on the 1 October 2004.