Trial Or Scientific Purposes And For Work On Varietal Selections Of Harmful Organisms, Plants, Plant Products And Contact With Them Came An Admission And Transfer Procedures

Original Language Title: Izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un pārvietošanas kārtība

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/94480

 
Cabinet of Ministers Regulations No 821 2004 in Riga on September 28 (Mon. No 56 43) trials or scientific purposes and for work on varietal selections of harmful organisms, plants, plant products and contact with them came the arrival of the items and the order Issued under the plant protection act, article 5, paragraph 1 of 10 General questions 1. Rules provide for trials or scientific purposes and for work on varietal selections (the trial) the intended harmful organisms, plants, plant products and contact with them in the articles (material) and the order of entry.
2. Compliance with the provisions of the State supervision and control of the national plant protection service (hereinafter service).
Full DOC document 649 kb