Amendment Of The Cabinet Of Ministers On 21 January 2003 Regulation No 34 Of The "rules For The Government Of The Republic Of Latvia And The Government Of The State Of Israel Memorandum Of Understanding On Industrial Cooperation In The Field Of The Pro...

Original Language Title: Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības saprašanās memorandu par rūpniecisko sadarbību aizsardzības jomā"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/101391

Cabinet of Ministers Regulations No. 117 in 2005. on 8 February (pr. 8. § 52) amendment of the Cabinet of Ministers of 21 January 2003, the provisions of no. 34 "rules for the Government of the Republic of Latvia and the Government of the State of Israel memorandum of understanding on industrial cooperation in the field of the protection of" Issued under the cabinet installation article 14 of the law in the first part of paragraph 3 to make the Cabinet of 21 January 2003, the provisions of no. 34 "rules for the Government of the Republic of Latvia and the Government of the State of Israel memorandum of understanding on industrial cooperation in the field of protection" (Latvian journal , 2003, no. 13) amendment and deletion of paragraph 2. Prime Minister a. Halloween place-the Minister of Foreign Affairs, Minister of Justice of Āboltiņ.