Amendments To Cabinet Of Ministers 3 May 2005, Regulations No 310 "provisions Of The Post Classification System And The Procedure For The Classification Of Posts Of National Regulatory Authorities". Specifying The Previously Published

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs". Precizējot iepriekš publicēto

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/130775

Specifying the previously published a 2006 Cabinet Regulation No 170 of "amendments to the Cabinet of Ministers 3 May 2005, regulations No 310" rules of the post classification system and the procedure for the classification of posts of national regulatory authorities "(" journal ", 08.03.2006, Nr. 39) date is 28 February 2006.
The Director of the State Chancellery of legislation in cases of Ekterman.