Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 14 March 2006 No. 200 In The Terms Of "rules For Civil Aviation Aircraft Registration Procedures And National Marks And Registration Marks The Deployment Order To The Latvian Civil Aviation Aircraft Exempt A

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumos Nr. 200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģis

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/op/2015/169.2

Cabinet of Ministers Regulations No. 486 in 2015 (august 25. No 41 9) amendments to the Cabinet of Ministers of 14 March 2006 no. 200 in the terms of "rules for civil aviation aircraft registration procedures and national marks and registration marks the deployment order to the Latvian Civil Aviation aircraft registered aircraft" Issued in accordance with the law "on the air" article 9 the second paragraph and the second paragraph of article 11 to make the Cabinet of Ministers of 14 March 2006 no. 200 in the terms of "rules for civil aviation aircraft registration procedures and national marks and registration marks landing the order of the Republic of Latvia on the Civil aircraft register registered aircraft "(Latvian journal, 2006, 47. no; 2009, nr. 33.102.2012, no;) the following amendments: 1. Express 4.7. subparagraph by the following:" 4.7 a document establishing Civil Aviation agencies charge a fee. " 2. Express 5. section 9.1 the following: "5.9.1 document certifying the Civil Aviation agencies charge a fee." The Prime Minister is a Rashness Newsletters traffic Minister of matīss Anrij