National And Eu Aid Modalities "of Farm And Business Development" Sub "support For Business Start-Up, Developing The Small Farm". Specifying The Previously Published

Original Language Title: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Precizējot iepriekš publicēto

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/op/2015/174.1

Specifying the previously published Cabinet 9 June 2015 rule no. 292 "national and EU aid modalities" of farm and business development "Sub" support for business start-up, developing the small farm "(" journal ", 01.07.2015., 126 No.) 2. in the table column "the maximum number of points in the last line" Group version is: "116" Chancellor Director ad interim, Deputy Director of Legislative Affairs, legal department head I. Ndah