Amendment Of The Cabinet Of Ministers Of 26 February 2002 Regulations No. 84 "regular Passenger Road Transport Inland Route Discovery, Alteration, Closure And The Permitting Procedure"

Original Language Title: Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.84 "Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/155889

Cabinet of Ministers Regulations No. 234 in Riga in 2007 (April 3. No 22) Amendment 27 Cabinet of 26 February 2002, the Regulation No 84 "passenger transport regular domestic route discovery, alteration, closure and the permitting procedure" Issued in accordance with article 32 of the law of road transport in the fifth and the first paragraph of article 29.2 do Cabinet of 26 February 2002, the Regulation No 84 "passenger transport regular domestic route discovery, alteration, closure and authorization procedures" (Latvian journal, 2002 34 no; 2003, no. 183; 2004 207. no; in 2005, 201. No.) Amendment 55 paragraph and to replace numbers and the words "1 May 2007" with the figures and the words "31 December 2007". Prime Minister a. Halloween traffic Minister a. shlesers