Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 2 September 2003, Regulations No. 488 "rules On Stamp Duty On All Kinds Of Weapons, Ammunition, Special Features, Explosives, Blasting Guards And Permission Of Pyrotechnic Articles And Special Permission (Licen...

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) i

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/156128

Cabinet of Ministers Regulations No. 259 in Riga in 2007 (April 17. No 24 8) amendments to the Cabinet of Ministers of 2 September 2003, regulations No. 488 "rules on stamp duty on all kinds of weapons, ammunition, special features, explosives, blasting guards and permission of pyrotechnic articles and special permission (license), the extension of their period of validity, as well as internal security service registration", issued in accordance with the law of the movement of the Weapons article 8, the seventh paragraph and article 36 of the sixth to make the Cabinet September 2, 2003, regulations No. 488 "rules on stamp duty on all types of weapons , ammunition, special features, explosives, blasting guards and permission of pyrotechnic articles and special permission (license), the extension of their period of validity, as well as internal security service registration "(Latvian journal, 2003, nr. 121; 2005, nr. 38) the following amendments: 1. provisions of title be expressed by the following:" the rules on stamp duty on all kinds of weapons, ammunition, special features, explosives, blasting guards and permission of pyrotechnic articles and special permission (license) service as well as the extension of their period of validity ".
2. Make reference to some basic rules of the law issued by the following: "Issued in accordance with the law of circulation of weapons article 8, the seventh paragraph and article 36 of the sixth".
3. To delete in paragraph 1, the words "and the internal security service registration".
4. Delete paragraph 6.
5. Amend paragraph 10, the words "and the internal security service of receipt of the registration certificate". Prime Minister-Minister of defence (A). the Interior Minister Slakter i. Godmanis