Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 13 November 2007 Regulation No 777 "rules For Agricultural Service Cooperatives The Necessary Documents For Registration And Screening Of This Public Support"

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.777 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://www.vestnesis.lv/ta/id/172090

Cabinet of Ministers Regulations No. 151, Riga, March 4, 2008 (pr. 14. § 6) amendments to the Cabinet of Ministers of 13 November 2007 Regulation No 777 "rules for agricultural service cooperatives the necessary documents for registration and screening of this public support" Issued under the cooperative societies law of article 16 of the fourth subparagraph and the second subparagraph of article 36.1 do cabinet 13 November 2007 Regulation No 777 "rules for agricultural service cooperatives the necessary documents for registration and screening of this public support" (Latvian journal , 2007, 188. nr.) the following amendments: 1. Express 4.1. subparagraph by the following: "4.1. the application for conformity assessment (annex 1);". 2. Express 4.3 and 4.4 subparagraph by the following: "4.3. list of members of the public. The list shall indicate the turnover among the public and members of the public (annex 2); 4.4. information on surplus (annex 3). " 3. Replace paragraph 5.6. number and sign the "25%" with the number and "40%". 4. To supplement the provisions under paragraph 10 by the following: "10." this provision shall apply to paragraph 5.6. March 15, 2009. " 5. To supplement the provisions of annex 1 by the following: "1. the annex to Cabinet of Ministers of 13 November 2007 Regulation No 777 model Application for screening 6. Supplement with Annex 2 as follows:" 2. in the annex to Cabinet of Ministers of 13 November 2007 Regulation No 777 public member list and turnover between the public and the members of the public in the previous year to supplement the provisions of 7 with annex 3 of the following Annex 3: "the Cabinet of Ministers of 13 November 2007 Regulation No 777 information on surplus Prime Minister i. Godmanis Minister of Agriculture m. rose