Amendment Of The Cabinet Of Ministers On 14 February 2006, The Regulation No 121 "procedure For Granting Mērķdotācij Of Planning Regions, Districts And Local Government Planning And The Development Of The Amendments"

Original Language Title: Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Cabinet of Ministers Regulations No. 437 Riga, June 17, 2008 (pr. 42. § 18) amendment of the Cabinet of Ministers on 14 February 2006, the Regulation No 121 "procedure for granting mērķdotācij of planning regions, districts and local government planning and the development of the amendments ' Issued in accordance with the law on spatial planning in the third paragraph of article 11 to make the Cabinet on 14 February 2006, the Regulation No 121" procedure for granting mērķdotācij of planning regions, districts and local government planning and the development of the amendments "(Latvian journal , 2006, no. 29; in 2007, 197. No.) amendment and deletion of 26.4. section. Prime Minister Godmanis. Regional development and local Government Minister Zalān in the E.