Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 17 March 2015 By Regulation No 130 "provisions On State Budget Planning The European Union's Structural And Cohesion Funds For The Implementation Of The Project And Execution Of Payments In 2014 – 2020 Progra...

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Cabinet of Ministers Regulations No. 670 in 2016 (11 October. No 52 8) amendments to the Cabinet of Ministers of 17 March 2015 by Regulation No 130 "provisions on State budget planning the European Union's structural and cohesion funds for the implementation of the project and execution of payments in 2014 – 2020 programming period" Issued under the European Union's structural funds and the cohesion fund the 2014 – 2020 programming period management law article 20 paragraph 3 and 15 to make the Cabinet of Ministers of 17 March 2015 by Regulation No 130 "provisions on State budget planning the European Union's structural funds and the cohesion fund projects implementation and execution of payments in 2014 – 2020 programming period "(Latvian journal, 2015, no 62.) the following amendments: 1. Replace paragraph 20, the words" or a public corporation "with the words" public corporation, Foundation or association ". 2. Replace the introductory part of paragraph 35 in number and the words "article 1" with a number and the words "article 2". 3. Replace in number and 22.0 name "June 30" with a number and the word "July 10". Prime Minister Māris kučinskis financial Minister Dana Reizniec-oak

Related Laws