Regulation For The Implementation Of The Decision On Custody Or Care In The Field Of Extradition, Iceland, Norway, Sweden Or Denmark, The Application Of The Act On The Finnish As Well As Norway, Sweden And Denmark

Original Language Title: Asetus huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain soveltamisesta Suomen sekä Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700821

Presentation by the Minister of Justice provides for the implementation of the decision on custody or care in the field of extradition, Iceland, Norway, Sweden or Denmark, the law of 11 December 1970 (761/70) on the basis of article 17 of the said law shall apply in Finnish and Norwegian, Finnish and Swedish, as well as Finland and Denmark from 1 January 1971.