Ordinance On The Entry Into Force Of Parts Of The Law Amending The Law On The Taxation Of Waste And Raw Materials, The Law On The Taxation Of Coal, Lignite And Coke, Etc. And Various Other Laws And Repealing The Act On Subsidies For Electricity Generat...

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion(Ikrafttrædelse af dele af lov om

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Ordinance on the entry into force of parts of the law amending the law on the taxation of waste and raw materials, the law on the taxation of coal, lignite and Coke, etc. and various other laws and repealing the Act on subsidies for electricity generation

(Entry into force of parts of the lov om varmeforsyning)

Under section 12 (2) of law No. 461 of 12. June 2009 amending the law on the taxation of waste and raw materials, the law on the taxation of coal, lignite and Coke, etc. and various other laws and repealing the Act on subsidies for electricity generation, as amended by section 8, no. 3 of law No. 1384 of 21. December 2009, determined that § 8 shall enter into force on the 1. January 2010.

Ministry of climate and energy, the 21. December 2009 Lykke Friis/Ib L