Ordinance On The Entry Into Force Of Parts Of The Law Amending The Law On The Taxation Of Waste And Raw Materials, The Law On The Taxation Of Coal, Lignite And Coke, Etc. And Various Other Laws (Conversion Of Waste Incineration Tax)

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Publication of the entry into force of parts of the law on the amendment of the Act on the Tax of Waste and raw materials, Act on the Tax of coal, lignite and coke and other acts

(Conversion of waste combustion tax)

In accordance with section 12 (2), 1, in Law No 1. 461 of 12. In June 2009, in the Law on the amendment of the Act on the Tax of Waste and raw materials, the Act on the Tax of coal, lignite and coke, etc., and various other laws (Conversion of the waste combustion fee) is determined that the entry into force of the Act of Title 9 is applied on 1. August 2009.

Treasury Department, 26. June 2009

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen