Ordinance On The Entry Into Force Of Parts Of The Law Amending The Law On The Taxation Of Waste And Raw Materials, The Law On The Taxation Of Coal, Lignite And Coke, Etc. And Various Other Laws (Conversion Of Waste Incineration Tax)

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Ordinance on the entry into force of parts of the law amending the law on the taxation of waste and raw materials, the law on the taxation of coal, lignite and Coke, etc. and various other laws

(Conversion of waste incineration tax)

Under section 12, paragraph 1, of the lov nr. 461 of 12. June 2009 in the law amending the law on the taxation of waste and raw materials, the law on the taxation of coal, lignite and Coke, etc. and various other laws (Conversion of waste incineration tax) is determined that section 9 shall enter into force on the 1. August 2009.

The Danish Ministry of taxation, the 26. June 2009 Kristian Jensen/Glynn Henningsen