Ordinance Amending Ordinance Of Aid For The Purchase Of The Car After Service § 114 (Equality Of Danish And Foreign Dividends)

Original Language Title: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114(Ligestilling af dansk og udenlandsk udbytte)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Ordinance amending Ordinance of aid for the purchase of the car after service § 114

(Equivalence of Danish and foreign dividends)

§ 1

In executive order No. 615 of 15. June 2006 on aid for the purchase of the car after service § 114, as amended by Decree No. 585 of 7. June 2007, is amended as follows:

1. In article 6, paragraph 4, the words ', which contained final dividend tax. '.

§ 2

The notice shall enter into force on the 1. January 2009.
Ministry of social welfare, the 12. December 2008 Karen Jespersen/Morten Starch Lauritsen