Ordinance On The Entry Into Force Of The Act Amending The Vat Law (Sales To Related Parties Interest And Barter)

Original Language Title: Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af momsloven(Salg til interesseforbundne parter og byttehandel)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Ordinance on the entry into force of the Act amending the VAT law

(Sales to related parties interest and barter)

Pursuant to § 2 of the law No. 525 by 17. June 2008 amending the VAT law (sales to related parties interest and barter) provides that the law shall enter into force on the 1. January 2009.
The Danish Ministry of taxation, the 3. September 2008 Kristian Jensen/Glynn Henningsen