Executive Order Repealing The Executive Order On The Municipalities ' Involvement In The Funding Of The Provision And The Operation Of Accommodation For Certain Foreigners, Including The State's Access To Award Grants

Original Language Title: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunernes deltagelse i finansieringen af tilvejebringelsen og driften af indkvarteringssteder for visse udlændinge, herunder statens adgang til at yde tilskud

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Executive order repealing the Executive order on the municipalities ' involvement in the funding of the provision and the operation of accommodation for certain foreigners, including the State's access to award grants

Executive Order No. 1037 of 16. December 1993 on the municipalities ' involvement in the funding of the provision and the operation of accommodation for certain foreigners, including the State's access to subsidize, lifted the 1. October 2008.
Ministry of refugee, immigration and Integration Affairs, the 9. Birthe Rønn Hornbech September 2008/Vibeke Hauberg