Executive Order Repealing The Executive Order On The Municipalities ' Involvement In The Funding Of The Provision And The Operation Of Accommodation For Certain Foreigners, Including The State's Access To Award Grants

Original Language Title: Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunernes deltagelse i finansieringen af tilvejebringelsen og driften af indkvarteringssteder for visse udlændinge, herunder statens adgang til at yde tilskud

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.

Annunciation of the waiver of the municipalities ' participation in financing of the provision and operation of accommodation for certain foreigners, including the State's access to the provision of information Supplements

Publication no. 1037 of 16. December 1993 on the participation of local authorities in the financing of the provision and operation of accommodation places for certain foreigners, including the State access to grants, shall be repealed on 1. In October 2008.

Ministry of Refugees, Immigrants and Integration, the 9. September 2008Birthe Rønn Hornbech / Vibeke Hauberg