The Repair Of The Print. Error Vo Min. Decree Školstva Ssr About The Number Of Žiakov

Original Language Title: o opravě tisk. chyby vo vyhlášce Min. školstva SSR o počtu žiakov

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: https://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=36212&nr=62~2F1984~20Sb.&ft=txt

62/1984 Coll.EDITORIAL COMMUNICATIONabout correcting typographical errorsin the Decree of the Ministry of the Slovak Republic socialistickej školstva

No 90/1983 Zb., I've done with určujú numbers žiakov and učňov on one

majstra odbornej education in učebných and odboroch in študijních stredných

Professional učilištiach, professional učilištiach and strediskách practical

vyučovania, in the Slovak EditionIn section C-Študijní and zamerania študijních trade unions-has

study field 64-46-4 Beautician correctly read:

"a 64-46-4 Kozmetička 12-15 6-10 pm at work

USA, the

4-6 učňov

on 1 majstra

odbornej education "The editorial staff