Advanced Search

 Commonwealth Youth Games 2015 (Sponsorships) Act 2014

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
atulagaina o Aiaiga

1. Igoa puupuu ma le amataga
2. Faamatalaina o uiga o upu
3. Tagata e lagolagoina
4. Toesea mai o lafoga i lalo o le
Tulafono o Lafoga o Tupe
Maua
5. O tiute a le Ofisa o Tiute
6. Poloaiga a le Minisita
7. Tuusaunoaina o kamupani mai
lafoga o tupe maua
8. Faamutaina o le aogā o le
Tulafono
9. Teuteuga faatupulaia ma
tulaga faasaoina

__________

2014, Nu. 27

O SE TULAFONO e aiaia ai tulaga lagolago o ma le toesea
mai o lafoga mo Taaloga a Tupulaga Talavou a Malo o le
Taupulega 2015 ma mo faamoemoega e fesootai i ai.
[28 Oketopa 2014]

UA FAIA e le Fono Aoao Faitulafono a Samoa i totonu o le
Palemene ua potopoto e faapea:

1. Igoa puupuu ma le amataga-(1) E mafai ona taua lenei
Tulafono o le Tulafono o Taaloga a Tupulaga Talavou a Malo o le
Taupulega 2015 (Tulaga Lagolago) 2014.
(2) O lenei Tulafono e amata faamamaluina i le aso e tuuina
i ai le maliega a Le Ao o le Malo.

2 Taaloga a Tupulaga Talavou a Malo 2014 Nu. 27
o le Taupulega 2015 (Tulaga Lagolago)

2. Faamatalaina o uiga o upu - I totonu o lenei Tulafono, ae
vagana ai ua manaomia e le mataupu se isi uiga e ese ai:
“Kamupani” o lona uiga o le Kamupani Tau Taaloga a
Tupulaga Talavou a Malo o le Taupulega 2015;
“Komiti Faatino” o lona uiga o le Komiti Faatino o Faatonu o
le Kamupani;
“Taaloga” o lona uiga o Taaloga a Tupulaga Talavou a Malo o
le Taupulega 2015 o le a faia i Samoa ia Setema 2015;
“tagata e lagolagoina” o lona uiga o se tagata ua faamaonia i
lalo o le fuaiupu 3, e tuuina atu le lagolago mo Taaloga;
“tulaga lagolago” o lona uiga o so o se tasi po o i latou uma ua
taua e tuuina atu le lagolago i Taaloga ua faia i po o a o
lumanai ai le aso o le sauniga e tapunia aloaia ai Taaloga:
(a) foai tau tupe po o so o se ituaiga;
(b) o oloa;
(c) o auaunaga.

3. Tagata e lagolagoina-(1) E lē tatau ona avea se tagata ma
sē e lagolagoina Taaloga seia vagana ai ua faapea ona faamaonia
lea tagata e le Komiti Faatino.
(2) E mafai e se tagata ona talosaga i se faiga tusitusia i le
Komiti Faatino ina ia avea o ia ma se tagata e lagolagoina
Taaloga.
(3) Afai ua mauaina se talosaga i lalo o le faafuaiupu (2), e
mafai e le Komiti Faatino ona faamaonia le tagata (i le i ai
po o le leai foi o ni tuutuuga) e avea ma tagata e lagolagoina
Taaloga.
(4) E mafai e le Komiti Faatino, i luga o ana lava fuafuaga,
ona talosagaina ma faamaonia se tagata e avea ma sē e
lagolagoina.
(5) E mafai e le Komiti Faatino ona fuafua vasega eseese o
tagata o lo o lagolago ma ituaiga po o auala eseese e tuuina atu ai
le lagolago.
(6) O se tagata o ia lea ua solia le faafuaiupu (1) ua faia se
soligatulafono ma e noatia i luga o se moliaga ua faamaonia
faaletulafono i se sala tupe e lē silia le 500 iunite tau faasalaga.


2014 Nu. 27 Taaloga a Tupulaga Talavou a Malo 3
o le Taupulega 2015 (Tulaga Lagolago)

4. Toesea mai o lafoga i lalo o le Tulafono o Lafoga o Tupe
Maua - Ua agavaa se tagata o lagolago i le toesea mai o se lafoga
i lalo o le fuaiupu 27(5) o le Tulafono o Lafoga o Tupe Maua
2012.
5. O tiute a le Ofisa o Tiute-(1) So o se oloa e faaulufale mai
e le Kamupani mo faamoemoega o Taaloga, e tuusaunoa mai tiute
a le Ofisa o Tiute po o so o se isi lava tiute ua faaee atu i luga o le
faaulufaleina mai o oloa.
(2) E faaaogā lenei fuaiupu i oloa faaulufale mai i lea taimi po
o a o lumanai ai le aso o le sauniga e tapunia aloaia ai Taaloga.
(3) Mo le faamoemoe o le Tulafono o Lafoga o Oloa ma
Galuega Faatino e Faia i Luga o Aofaiga o Tau 1992/1993, o so o
se oloa ua faaulufale mai i lalo o lenei fuaiupu, ua faatatauina e ao
ona tuusaunoa e le Minisita i lalo o le parakalafa (ii) o le Aiaiga
Faa-Tuutuuga i le fuaiupu 13(1) o lea Tulafono, e faapei ai o oloa
na faaulufale mai, na faaulufale mai i lalo o se poloketi tau
fesoasoani faava o malo.
6. Poloaiga a le Minisita - E mafai e le Minisita ona faia se
Poloaiga:
(a) e aiaia ai so o se isi lava mataupu e faasino i tulaga
lagolago i Taaloga; po o
(b) e faamamaluina ai aiaiga o po o mo faamoemoega o
lenei Tulafono.
7. Tuusaunoaina o kamupani mai lafoga o tupe maua-(1) E
tuusaunoa mai lafoga so o se tupe maua e maua mai i se
Kamupani.
(2) Mo le faafuaiupu (1), ua faatatauina le Kamupani e avea o
se pulega faaletulafono mo le faamoemoe o le Vaega A(1)(a) o le
Faamatalaga 2 o le Tulafono o Lafoga o Tupe Maua 2012.
8. Faamutaina o le aogā o le Tulafono-(1) E faamutaina le
aogā o lenei Tulafono i le aso 31 Tesema 2015, i le noatia ma le
fai fuafua i le faafuaiupu (2).
(2) O se toesega o lafoga ua faatagaina i lalo o le fuaiupu
27(5) o le Tulafono o Lafoga o Tupe Maua 2012, e faaauau pea e
faapei ai e le i faamutaina le aogā o lenei Tulafono.

4 Taaloga a Tupulaga Talavou a Malo 2014 Nu. 27
o le Taupulega 2015 (Tulaga Lagolago)

9. Teuteuga faatupulaia ma tulaga faasaoina-(1) Mo le
fuaiupu 27 o le Tulafono o Lafoga o Tupe Maua 2012:
(a) i totonu o le faafuaiupu (2)(a), mo le upu “sefulu” ia
suia i le upu “sefululima”; ma
(b) i le tuanai ai o le faafuaiupu (4), ia faaofi e faapea:

“(5) Ua faatagaina se tagata o lagolago i se toesega o
lafoga i a latou tupe maua ua fuafuaina mo se tausaga
faale-lafoga mo le tau aogā o tulaga lagolago i Taaloga a
Tupulaga Talavou a Malo o le Taupulega 2015 ua faia i
Samoa.
(6) I totonu o lenei fuaiupu:
“nofoaga o aoaoga” o lona uiga:
(a) o se aoga ua faamauina i lalo o le Tulafono o Aoga
2009; po o
(b) se Faalapotopotoga ua faamauina e tuuina atu
Aoaoga Faaauau i lalo o le Tulafono o le
Pulega o Faailoga ma Tusi Pasi Taualoa a
Samoa 2010.
“meaalofa” o lona uiga o foai tau tupe;
“tagata e lagolagoina” ma “tulaga lagolago” o lo o i ai
uiga i totonu o le Tulafono o Taaloga a Tupulaga
Talavou a Malo o le Taupulega 2015 (Tulaga
Lagolago) 2014.”.

(2) So o se faaiuga ua faia a le Komiti Faatino e faatatau i
tulaga lagolago ua faia ma so o se tulaga lagolago ua faamaonia, a
o lumanai ai le amata faamamaluina o lenei Tulafono, ua
faatatauina lava e faapei sa faia po o sa faamaonia i lalo o lenei
Tulafono.

__________
O le Tulafono o Taaloga a Tupulaga Talavou a Malo
o le Taupulega 2015 (Tulaga Lagolago) 2014
o lo o faafoeina e le Matagaluega o Tupe.

Lolomiina e le Failautusi o le Fono Aoao Faitulafono,
i le pule a le Fono Aoao Faitulafono.