LEGE nr. 103 din 26 martie 2001


Published: 2001-03-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 103 din 26 martie 2001
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 martie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 86 din 29 august 2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă, emisă în temeiul art. 1 lit. Q pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
──────────────