LEGE nr. 79 din 20 martie 2001


Published: 2001-03-20

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 79 din 20 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 martie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 206 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
----------