LEGE nr. 247 din 10 iulie 1947 pentru finanţarea operaţiunilor necesitate de aşezarea definitivă în Banat a îndreptăţiţilor la împroprietărire şi a populaţiei transferate din alte regiuni ale tarii


Published: 1947-07-10

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 247 din 10 iulie 1947
pentru finanţarea operaţiunilor necesitate de aşezarea definitivă în Banat a indreptatitilor la improprietarire şi a populaţiei transferate din alte regiuni ale tarii

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 14 iulie 1947

Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,
La toţi de faţa şi viitori, sănătate:
Adunarea Deputaţilor a votat şi adoptat, iar Noi sanctionam ce urmează:


Articolul 1

Oficiul Colonizarilor (O. N. A. C.), din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, va aplica şi executa în Banat, proiectul de parcelare a terenurilor, provenind din legea de reforma agrară Nr. 187 din 1945, urmărind liberarea titlurilor definitive de proprietate indreptatitilor la improprietarire prevăzuţi de legea de reforma agrară şi populaţiei transferate din alte regiuni ale tarii.
Pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi material, necesitate de executarea acestor operaţiuni începute dela 1 Noemvrie 1946, Oficiul Colonizarilor (O. N. A. C.), va percepe prin organele sale o taxa de măsurătoare de 700.000 lei la hectar dela fiecare locuitor din categoriile menţionate mai sus. Ministerul de Agricultura şi Domenii, va putea majoră sau micşora aceasta taxa, prin decizie ministerială.
Angajarea şi plata operatorilor topometri se va face conform contractelor de angajament ce se vor încheia cu cei în drept.


Articolul 2

În acest scop se deschide pe seama Oficiului Colonizarilor (O. N. A. C.) din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, un credit extraordinar în suma de lei 133.000.000.000 ce se va acoperi din taxele de măsurătoare arătate mai sus.
Sumele încasate se vor depune într-un cont special ce se va deschide la Casa Naţionala de Economii şi Cecuri Poştale şi vor fi gestionate de către Oficiul Colonizarilor.
Un procent de 45,73 la suta din sumele încasate va alimenta creditorul extraordinar special deschis pe seama Ministerului Agriculturii şi Domeniilor prin legea Nr. 40, publicată în Monitorul Oficial Nr. 29 din 4 Februarie 1946, pentru plata cheltuielilor necesare executării celorlalte lucrări prevăzute în caietul de sarcini, publicat în Monitorul Oficial cu Nr. 13 din 15 Ianuarie 1946, prin Direcţia Proprietăţii şi a Bunurilor Statului.
Soldul eventual rezultat în urma operaţiunilor prevăzute de această lege, va putea fi utilizat de Oficiului Colonizarilor (O. N. A. C.) şi pentru alte operaţiuni date în atributia sa, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 24 Iunie 1947, şi s-a aprobat cu majoritate de una suta douăzeci şi opt voturi, contra trei.
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Ministrul agriculturii şi domeniilor
Prof. Traian Savulescu
MIHAI
Ministrul Finanţelor,
Al. Alexandrini
Ministrul justiţiei
Lucretiu Patrascanu
Vicepreşedinte,
Aurel Potop
Secretar
Stelian Morariu
--------------