LEGE nr. 44 din 26 martie 1999


Published: 1999-03-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 44 din 26 martie 1999
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morarit şi/sau de panificatie

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 31 martie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 20 din 28 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morarit şi/sau de panificatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 29 septembrie 1998.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
SENATULUI,
ULM SPINEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PAULA IVANESCU
--------------