LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România


Published: 1998-11-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

EMITENT

PARLAMENT

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 noiembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 29 ianuarie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România, emisă în temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul 3, literele a) şi f) vor avea următorul cuprins:
"a) coordonează, elaborează sau contractează, la cererea Parlamentului, Guvernului, ministerelor şi a altor instituţii publice, studii de impact privind aderarea României la Uniunea Europeană;"
..

f) prezintă Parlamentului şi Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Integrare Europeană, rapoarte de analiza a situaţiei, tabele de corespondenta şi evaluarea modului de implementare a legislaţiei armonizate;"
  

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Art. 22. - Institutul European din România prezintă anual Parlamentului şi Guvernului raportul de activitate şi raportul financiar."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
----------------