LEGE nr. 36 din 2 februarie 1998


Published: 1998-02-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 36 din 2 februarie 1998
pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării şi executării obiectivelor noi de investiţii ce se realizează de către Banca Naţionala a României şi de Casa de Economii şi Consemnaţiuni

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 4 februarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării şi executării obiectivelor noi de investiţii ce se realizează de către Banca Naţionala a României şi de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 180 din 7 august 1996.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU
---------------