LEGE nr. 107 din 24 iunie 1997


Published: 1997-06-24

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 107 din 24 iunie 1997
pentru ratificarea Acordului cu privire la măsurile de intarire a încrederii şi securităţii, suplimentare faţă de Documentul O.S.C.E. de la Viena, 1994, şi la dezvoltarea relaţiilor militare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 6 septembrie 1996

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 iunie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Acordul cu privire la măsurile de intarire a încrederii şi securităţii, suplimentare faţă de Documentul O.S.C.E. de la Viena, 1994, şi la dezvoltarea relaţiilor militare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 6 septembrie 1996.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU

ACORD 06/09/1996