LEGE nr. 47 din 5 iunie 1996


Published: 1996-06-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 47 din 5 iunie 1996
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 7 iunie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 23 ianuarie 1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30 ianuarie 1996.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CONSTANTIN DAN VASILIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
RADU BERCEANU
-------------------------