LEGE nr. 76 din 6 iulie 1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea


Published: 1995-07-06

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 76 din 6 iulie 1995 *** Republicată
pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Salaj, localităţi, martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995

Notă


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 116 din 4 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 8 decembrie 1995.

Legea nr. 76/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 12 iulie 1995.


Articolul 1

În semn de cinstire pentru jertfele date şi pentru eroismul manifestat în timpul ocupaţiei fascisto-horthyste, din perioada august 1940 - octombrie 1944, localităţile Ip şi Treznea, judeţul Salaj, se declara localităţi-martir ale neamului românesc.


Articolul 2

(1) Satul Treznea din componenta comunei Treznea-Agrij, judeţul Salaj se declara comuna, urmînd a purta denumirea Treznea.
  

(2) Comuna Treznea are în componenta satele Treznea şi Bozna. Reşedinţa comunei se stabileşte în satul Treznea.
  

(3) Denumirea comunei Treznea-Agrij se schimba în Agrij.
  

(4) Comuna Agrij are în componenta satele Agrij şi Rostoltu-Desert. Reşedinţa comunei Agrij se stabileşte în satul Agrij.
  


Articolul 3

(1) Consiliul Judeţean Salaj împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Salaj şi Consiliul Local al Comunei Agrij vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Treznea-Agrij între comunele Agrij şi Treznea.
  

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Treznea vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, potrivit legii, în limita prevederilor aprobate, în anul 1995, pe ansamblul judeţului Salaj.
  

(3) Bugetul comunei Treznea pe anul 1995 se va elabora de către împuternicitul prefectului cu atribuţii de primar şi se va aproba de către prefectul judeţului Salaj şi preşedintele consiliului judeţean, cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Salaj.
  

(4) Operaţiunile de predare-preluare se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Agrij şi împuternicitul prefectului cu atribuţii de primar al comunei Treznea şi vor fi confirmate de Delegaţia permanenta a Consiliului Judeţean Salaj.
  


Articolul 4

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Treznea, judeţul Salaj, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi împuterniciţi ai prefectului, numiţi prin ordin al acestuia, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect în condiţiile legii.
  

(2) Salarizarea imputernicitilor prefectului şi a secretarului consiliului local se va face potrivit prevederilor Legii nr. 40/1991, republicată.
  


Articolul 5

Până la noile alegeri locale, autorităţile publice locale din comuna Agrij, judeţul Salaj, vor funcţiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi*).


Articolul 6

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României se modifica în mod corespunzător.
-----------------

Notă


*) Legea nr. 116/1995 a intrat în vigoare la data de 8 decembrie 1995.

-------------------------