LEGE nr. 33 din 29 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995


Published: 1995-04-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 33 din 29 aprilie 1995
pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995

EMITENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 4 mai 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se ratifica Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995.


Articolul 2

Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Raportul explicativ asupra Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptat de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei la Strasbourg la 10 noiembrie 1994, sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

CONVENTIE 01/02/1995