LEGE nr. 30 din 31 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi A/S EKSPORTFINANS - Norvegia


Published: 1992-03-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 30 din 31 martie 1992
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi A/S EKSPORTFINANS - Norvegia

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 10 aprilie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi A/S EKSPORTFINANS - Norvegia, în valoare de 15 milioane dolari S.U.A., încheiat la Helsinki la 17 martie 1992.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

ACORD 17/03/1992