LEGE nr. 23 din 12 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României


Published: 1992-03-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 23 din 12 martie 1992
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Consiliul Federal Elvetian şi Guvernul României

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 20 martie 1992

Se ratifica Acordul de împrumut dintre Consiliul Federal Elvetian şi Guvernul României în valoare de 40 milioane dolari, semnat 28 ianuarie 1992 la Berna.


Anexa 1

ACORD
între Consiliul Federal Elvetian şi Guvernul României referitor la un împrumut pe termen mediu pentru suma de 40 milioane dolari S.U.A.
Consiliul Federal, denumit în cele ce urmează împrumutător şi
Guvernul României, denumit în cele ce urmează împrumutat,
avînd în vedere ca popoarele împrumutătorului şi împrumutatului au relaţii apropiate istorice, economice şi culturale,
avînd în vedere ca împrumutatul întreprinde reforme fundamentale politice şi economice şi ca a decis sa adopte un model de economie de piaţa,
avînd în vedere ca împrumutatul a încheiat un acord cu Fondul Monetar Internaţional pe baza programului initiat de împrumutat de a-şi stabiliza şi moderniza economia şi de a-şi face moneda convertibilă,
avînd în vedere ca G-24 al ţărilor industrializate, sub preşedinţia Comisiei Comunităţilor Europene a promis sa susţină programul mai sus, menţionat, care trebuie să fie implementat într-un ambient extern dificil,
avînd în vedere ca acordarea de către împrumutător a unui împrumut pe termen mediu către împrumutat este considerată a fi o măsura apropiată în vederea sustinerii balanţei de plati a împrumutatului pentru întărirea rezervelor sale şi facilitarea convertibilitatii monedei sale,
au convenit după cum urmează:


Articolul 1

Împrumutătorul acorda împrumutatului un împrumut pe termen mediu pentru o sumă de 40 milioane dolari S.U.A. (patruzeci milioane dolari S.U.A.), cu o durată de 7 ani (denumit în continuare împrumut).


Articolul 2

Împrumutul va fi disponibilizat împrumutatului într-o singura transa la 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea prezentului acord.


Articolul 3

Rata dobinzii ce urmează a fi plătită la împrumut de către împrumutat, împrumutătorului va fi determinata de Swiss Naţional Bank pe baza dobinzii la 6 luni la Bonurile de Tezaur S.U.A., majorate cu 1/2 %, pe data semnării prezentului acord şi va fi reactualizata după aceea la fiecare 6 luni pe aceeaşi baza. Plăţile dobinzii vor decurge la fiecare 6 luni.


Articolul 4

Împrumutul va fi restituit împrumutătorului o singură dată într-o transa la 7 ani după disponibilizarea lui împrumutatului. Fără a contraveni celor de mai sus, împrumutatul va avea dreptul oricînd, pe baza unei notificări date, în prealabil cu o luna, sa plătească în avans împrumutul (sau oricare parte a acestuia).


Articolul 5

Se convine de către părţile semnatare ale prezentului acord ca pentru implementarea acestei tranzacţii, fiecare dintre părţi va numi un agent (în cele ce urmează - agent) şi un asemenea agent va acţiona în numele respectivei părţi în toate problemele prevăzute de acest acord.
Se convine de către părţile semnatare ale prezentului acord ca, urmare prevederilor de mai sus ale acestui articol, împrumutătorul va numi Swiss Naţional Bank ca agent al său şi împrumutatul va numi Banca Naţionala a României respectiv, ca agent al său.


Articolul 6

Swiss Naţional Bank şi Banca Naţionala a României vor încheia un acord de implementare pentru a reglementa detaliile împrumutului.


Articolul 7

Împrumutatul se obliga sa extindă în mod automat către împrumutător orice garanţii date oricărui participant la asistenţa financiară pe termen mediu către România acordată de G-24. Împrumutatul va informa împrumutătorul asupra oricăror asemenea garanţii.


Articolul 8

1.Orice litigiu între împrumutat şi împrumutător va fi reglementat prin arbitraj. Într-un asemenea caz, se vor aplica în mod corespunzător reglementările secţiunii 10.04 din Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 1 ianuarie 1985.
2. Subiect al Condiţiilor generale menţionate în paragraful de mai sus, prezentul acord şi interpretarea oricărui articol al lui vor fi guvernate de Legea Confederatiei Helvetice.


Articolul 9

1. Prezentul acord va deveni efectiv pe data semnării lui de către părţi.
2. Prezentul acord expira o dată cu rambursarea împrumutului şi plata în întregime a dobinzilor acumulate în conformitate cu prevederile conţinute în acord.
-----------