LEGE nr. 26 din 16 martie 1992 privind majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional şi acceptarea modificării Statutului F.M.I. prin cel de-al 3-lea amendament


Published: 1992-03-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 26 din 16 martie 1992
privind majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional şi acceptarea modificării Statutului F.M.I. prin cel de-al 3-lea amendament

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 19 martie 1992

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional - F.M.I. - de la 523,4 milioane DST la 754,1 milioane DST, cît s-a propus prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor F.M.I. nr. 45-2/1990 "Creşterile de cote ale membrilor fondului, cea de-a 9-a revizuire generală".
Diferenţa de 230,7 milioane DST va fi vărsată astfel:
- 57,7 milioane DST - 25% din majorare - în DST sau în valuta liber convertibilă pe seama unei trageri speciale nerambursabile şi nepurtătoare de dobînda de la F.M.I.;
- 173,0 milioane DST - 75% din majorare - în lei, în contul nr. 1 al F.M.I. existent la Banca Naţională a României.


Articolul 2

Echivalentul în lei al tragerii speciale de 57,7 milioane DST, de la F.M.I., şi respectiv echivalentul în lei al părţii din majorarea de cota - 75% - care se vărsa în lei se vor acoperi, în anul în care se vor face plăţile, din resurse extrabugetare ale statului existente în cont la Banca Naţională a României.


Articolul 3

Se acceptă propunerile de modificare a Statutului Fondului Monetar Internaţional, cel de-al 3-lea amendament, aprobate prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 45-3/1990.


Articolul 4

Banca Naţională a României şi Guvernul sînt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei legi.
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
Bucureşti, 16 martie 1992.
Nr. 26.


REZOLUŢIA CONSILIULUI GUVERNATORILOR 45-2

Creşterile de cote ale membrilor fondului -
cea de-a 9-a revizuire generală
Avînd în vedere prezentarea, de către Consiliul executiv, Consiliului Guvernatorilor, a unui raport intitulat "Creşterile de cote ale membrilor fondului - cea de-a 9-a revizuire generală", care conţine recomandări pentru creşterile de cote ale fiecărui membru al fondului, şi
avînd în vedere recomandarea făcută de Consiliul executiv pentru adoptarea rezoluţiei de mai jos a Consiliului Guvernatorilor - în care se propun creşterile de cote ale membrilor fondului, ca urmare a celei de a 9-a revizuiri generale a cotelor şi în care se tratează anumite probleme conexe - prin vot, fără întrunire, în conformitate cu secţiunea 13 din regulamentele fondului,
Consiliul Guvernatorilor hotărăşte prin prezenta că:
1. Fondul Monetar Internaţional propune ca, sub rezerva prevederilor acestei rezoluţii, cotele membrilor fondului să fie majorate la sumele arătate în dreptul numelor lor din anexa la această rezoluţie.
2. Creşterea de cote a unui membru, aşa cum se propune prin această rezoluţie, nu va deveni efectivă decît dacă membrul a notificat fondului consimţămîntul sau pentru creştere nu mai tîrziu de data prevăzută de sau în baza paragrafului 4 de mai jos şi a vărsat creşterea de cota integral în perioada prevăzută de sau în baza paragrafului 5 de mai jos, sub rezerva că nici un membru cu răscumpărări, dobînzi sau comisioane restante faţă de contul de resurse generale nu poate consimţi la sau vărsa creşterea sa de cota pînă cînd nu ajunge la zi în ceea ce priveşte aceste obligaţii.
3. Nici o creştere de cotă nu va deveni efectivă înainte de ultima din următoarele date:
(i) în perioada care se încheie la 30 decembrie 1991, data stabilirii de către fond ca membrii avînd nu mai puţin de 85% din totalul cotelor la 30 mai 1990 au consimţit la creşterile lor de cote sau după 30 decembrie 1991, data stabilirii de către fond ca membrii avînd nu mai puţin de 70% din totalul cotelor la 30 mai 1990 au consimţit la creşterile lor de cote; sau
(ii) data efectivă a celui de-al 3-lea amendament la statut.
4. Comunicările în conformitate cu paragraful 2 de mai sus vor fi făcute de o persoana deplin autorizata a tarii membre şi trebuie primite la fond înainte de 6:00 p.m., ora Washingtonului, în ziua de 31 decembrie 1991, sub rezerva ca aceasta perioada poate fi extinsă de către Consiliul executiv, după caz.
5. Fiecare membru va vărsa fondului creşterea sa de cota în termen de 30 de zile, după ultima din următoarele date: (a) data la care el notifică fondului consimţămîntul său sau (b) data la care cerinţa pentru intrarea în vigoare a creşterii de cotă în baza paragrafului 3 de mai sus a fost îndeplinită, sub rezerva ca perioada de vărsămînt poate fi prelungită de către Consiliul executiv, aşa după cum acesta consideră.
6. La luarea hotărîrii cu privire la prelungirea perioadei pentru consimţămîntul la creşterea de cota sau pentru efectuarea vărsămîntului, Consiliul executiv va acorda o atenţie deosebita situaţiei membrilor care vor dori încă să consimtă la creşterea de cotă sau să facă vărsămîntul, inclusiv membrilor cu restante prelungite faţă de contul de resurse generale, constînd din răscumpărări, dobînzi şi comisioane restante faţă de contul de resurse generale, care - după părerea sa - colaborează cu fondul pentru decontarea acestor obligaţiuni.
7. Fiecare membru va plăti 25% din creşterea să fie în drepturi speciale de tragere sau în monedele altor membri indicaţi, cu acordul acestora, de către fond, fie în orice combinaţie de drepturi speciale de tragere şi astfel de monede. Soldul acestei creşteri va fi vărsat de către membru în propria sa monedă.
Adoptată la 28 iunie 1990
de Consiliul Guvernatorilor
(Rezoluţia nr. 45-2)


Anexă

                                                               Cota propusă
                                                             ----------------
                                                             (în milioane DST)
     1. Afganistan 120,4
     2. Algeria 914,4
     3. Angola 207,3
     4. Antigua şi Barbuda 8,5
     5. Argentina 1.537,1
     6. Australia 2.333,2
     7. Austria 1.188,3
     8. Bahamas 94,9
     9. Bahrain 82,8
    10. Bangladesh 392,5
    11. Barbados 48,9
    12. Belgia 3.102,3
    13. Belize 13,5
    14. Benin 45,3
    15. Bhutan 4,5
    16. Bolivia 126,2
    17. Botswana 36,6
    18. Brazilia 2.170,8
    19. Burkina Faso 44,2
    20. Burundi 57,2
    21. Camerun 135,1
    22. Canada 4.320,3
    23. Cap Verde 7,0
    24. Republica Africa Centrala 41,2
    25. Ciad 41,3
    26. Chile 621,7
    27. China 3.385,2
    28. Columbia 561,3
    29. Comores 6,5
    30. Republica Populara Congo 57,9
    31. Costa Rica 119,0
    32. Coasta de Fildeş 238,2
    33. Cipru 100,0
    34. Danemarca 1.069,9
    35. Djibuti 11,5
    36. Dominica 6,0
    37. Republica Dominicană 158,8
    38. Ecuador 219,2
    39. Egipt 678,4
    40. El Salvador 125,6
    41. Guineea Ecuatorială 24,3
    42. Etiopia 98,3
    43. Fiji 51,1
    44. Finlanda 861,8
    45. Franta 7.414,6
    46. Gabon 110,3
    47. Gambia 22,9
    48. Germania 8.241,5
    49. Ghana 274,0
    50. Grecia 587,6
    51. Grenada 8,5
    52. Guatemala 153,8
    53. Guineea 78,7
    54. Guineea-Bissau 10,5
    55. Guyana 67,2
    56. Haiti 60,7
    57. Honduras 95,0
    58. Ungaria 754,8
    59. Islanda 85,3
    60. India 3.055,5
    61. Indonezia 1.497,6
    62. Republica Islamica Iran 1.078,5
    63. Irak 864,8
    64. Irlanda 525,0
    65. Israel 666,2
    66. Italia 4.590,7
    67. Jamaica 200,9
    68. Japonia 8.241,5
    69. Iordania 121,7
    70. Kampucia 25,0
    71. Kenya 199,4
    72. Kiribati 4,0
    73. Korea 799,6
    74. Kuwait 995,2
    75. Laos 39,1
    76. Liban 146,0
    77. Lesotho 23,9
    78. Liberia 96,2
    79. Libia 817,6
    80. Luxemburg 135,5
    81. Madagascar 90,4
    82. Malawi 50,9
    83. Malaesia 832,7
    84. Maldive 5,5
    85. Mali 68,9
    86. Malta 67,5
    87. Mauritania 47,5
    88. Mauritius 73,3
    89. Mexic 1.753,3
    90. Maroc 427,7
    91. Mozambic 84,0
    92. Myanmar 184,9
    93. Nepal 52,0
    94. Olanda 3.444,2
    95. Noua Zeelanda 650,1
    96. Nicaragua 96,1
    97. Niger 48,3
    98. Nigeria 1.281,6
    99. Norvegia 1.104,6
   100. Oman 119,4
   101. Pakistan 758,2
   102. Panama 149,6
   103. Noua Guinee 95,3
   104. Paraguay 72,1
   105. Peru 466,1
   106. Filipine 633,4
   107. Polonia 988,5
   108. Portugalia 557,6
   109. Qatar 190,5
   110. România 754,1
   111. Rwanda 59,5
   112. Sao Tome Principe 5,5
   113. Arabia Saudita 5.130,6
   114. Senegal 118,9
   115. Seychelles 6,0
   116. Sierra Leone 77,2
   117. Singapore 357,6
   118. Insulele Solomon 7,5
   119. Somalia 60,9
   120. Africa de Sud 1.365,4
   121. Spania 1.935,4
   122. Sri Lanka 303,6
   123. St. Kitts Nevis 6,5
   124. St. Lucia 11,0
   125. St. Vincent 6,0
   126. Sudan 233,1
   127. Surinam 67,6
   128. Swaziland 36,5
   129. Suedia 1.614,0
   130. Siria 209,9
   131. Tanzania 146,9
   132. Thailanda 573,9
   133. Togo 54,3
   134. Tonga 5,0
   135. Trinidad şi Tobago 246,8
   136. Tunisia 206,0
   137. Turcia 642,0
   138. Uganda 133,9
   139. Emiratele Arabe Unite 392,1
   140. Regatul Unit 7.414,6
   141. Statele Unite 26.526,8
   142. Uruguay 225,3
   143. Vanuatu 12,5
   144. Venezuela 1.951,3
   145. Vietnam 241,6
   146. Samoa de Vest 8,5
   147. Republica Arabă Yemen 70,8
   148. R.P.D. Yemen 105,7
   149. Iugoslavia 918,3
   150. Zair 394,8
   151. Zambia 363,5
   152. Zimbabwe 261,3


PROIECT DE REZOLUŢIE AL CONSILIULUI GUVERNATORILOR -45-3

MODIFICAREA STATUTULUI FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL
Avînd în vedere invitaţia Comitetului interimar al Consiliului Guvernatorilor, adresată Consiliului executiv, în sensul de a propune un amendament al Statutului F.M.I., care să prevadă suspendarea dreptului de vot şi a drepturilor înrudite pentru membrii care nu-şi îndeplinesc obligaţiile care le revin din statut; şi
avînd în vedere propunerea făcută de Consiliul executiv pentru un astfel de amendament şi raportul pregătit în acest sens; şi
avînd în vedere ca preşedintele Consiliului Guvernatorilor a cerut secretarului fondului să prezinte Consiliului Guvernatorilor propunerea Consiliului executiv; şi
avînd în vedere raportul Consiliului executiv care arată ca propunerea sa a fost prezentată Consiliului Guvernatorilor de către secretarul fondului; şi
avînd în vedere cererea Consiliului executiv adresată Consiliului Guvernatorilor de a vota următoarea rezoluţie, fără întrunire, în baza secţiunii 13 a regulamentelor fondului,
Consiliul Guvernatorilor, ca urmare, luînd nota de numitul raport al Consiliului executiv, hotărăşte, prin prezenta, ca:
1. Propunerile de modificare (Proiectul celui de-al 3-lea amendament), care sînt anexate la aceasta rezoluţie şi urmează a fi încorporate în Statutul F.M.I., sînt aprobate.
2. Secretarul fondului este îndrumat să întrebe, prin scrisoare circulara, telegrama sau alte mijloace rapide de comunicare, pe toţi membrii fondului dacă accepta, în conformitate cu prevederile art. XXVIII al statutului, proiectul celui de-al 3-lea amendament.
3. Scrisoarea circulara, telegrama sau alta forma de comunicare ce urmează a fi adresată tuturor membrilor în conformitate cu pct. 2 de mai sus va menţiona ca proiectul celui de-al 3-lea amendament va intra în vigoare pentru toţi membrii la data la care fondul va certifica, printr-o comunicare oficială adresată tuturor membrilor, ca trei cincimi din membri, avînd 85% din totalul puterii de vot, au acceptat modificările.
Adoptat de Consiliul Guvernatorilor fondului
la 28 iunie 1990 (Rezoluţia nr. 45-3)


Anexă

Proiectul celui de-al 3-lea amendament al Statutului Fondului Monetar Internaţional
Guvernele în numele cărora prezentul acord este semnat convin asupra următoarelor:

(1) Textul art. XXVI, secţiunea 2, va fi modificat şi se va citi astfel:
  

"a) Dacă un membru nu-şi îndeplineşte vreuna din obligaţiile care-i revin în baza acestui statut, fondul poate declara acel membru ca ineligibil pentru utilizarea resurselor generale ale fondului. Nimic din aceasta secţiune nu va fi considerat că limitează prevederile art. V, secţiunea 5, sau art. VI, secţiunea 1.

b) Dacă, după expirarea unei perioade rezonabile de la declararea ineligibilităţii în baza lit. a) de mai sus, membrul persistă în a nu-şi îndeplini vreuna din obligaţiile prevăzute de acest statut, fondul poate, cu o majoritate de 70% din totalul puterii de vot, să suspende drepturile de vot ale membrului. În cursul perioadei de suspendare se aplica prevederile anexei L. Fondul poate, cu o majoritate de 70% din totalul puterii de vot, să înceteze suspendarea oricînd.
  

c) Dacă, după expirarea unei perioade rezonabile de la decizia de suspendare în baza lit. b) de mai sus, membrul persistă în a nu-şi îndeplini vreuna din obligaţiile sale prevăzute de acest statut, membrului respectiv i se poate cere să se retragă din fond printr-o decizie a Consiliului Guvernatorilor, luată cu o majoritate de 85% din totalul puterii de vot.
  

d) Se vor adopta reglementări care să asigure că, înainte de luarea măsurii împotriva oricărui membru în baza prevederilor de la lit. a), b) sau c), membrul va fi informat, într-un timp rezonabil, de plîngerea împotriva lui şi i se va da posibilitatea corespunzătoare de a-şi susţine cazul, atît oral, cît şi în scris."
  

(2) O nouă anexă L va fi adăugată statutului, care se va citi astfel:
  

"ANEXA L
Suspendarea drepturilor de vot
În cazul suspendării drepturilor de vot ale unui membru, în baza art. XXVI, secţiunea 2 b), se vor aplica următoarele prevederi:
1. Membrul nu va putea:

a) să participe la adoptarea unui proiect de amendament al acestui statut sau să fie inclus în numărul total al membrilor, pentru acest scop, cu excepţia cazului unui amendament care reclama acceptarea de către toţi membrii, în baza art. XXVIII lit. b) sau să se refere în exclusivitate la Departamentul drepturilor speciale de tragere;
  

b) să numească un guvernator sau un supleant al acestuia, să numească sau să participe la numirea unui consilier sau supleant al acestuia sau să numească, să aleagă sau să participe la alegerea unui director executiv.
  

2. Numărul de voturi atribuite membrului nu va fi exprimat în nici un organ al fondului. El nu va fi inclus în calculul puterii totale de vot, exceptînd cazurile de acceptare a unui proiect de amendament care se referă în exclusivitate la Departamentul drepturilor speciale de tragere.
3. a) Guvernatorul şi supleantul acestuia, numiţi de către membru, îşi vor înceta activitatea.

b) Consilierul şi supleantul acestuia, numiţi de către membru sau la a căror alegere a participat şi membrul, îşi vor înceta activitatea, sub rezerva că dacă respectivul consilier a fost îndreptăţit să exprime numărul de voturi atribuite celorlalţi membri, ale căror drepturi de vot nu au fost suspendate, un consilier şi un supleant al consilierului vor fi numiţi de către ceilalţi membri, în conformitate cu anexa D şi, pînă la o astfel de numire, consilierul şi supleantul acestuia îşi vor continua activitatea, dar numai pentru maximum 30 de zile de la data suspendării.
  

c) Directorul executiv, numit sau ales de către membru sau la a cărui alegere a participat şi membrul, îşi va înceta activitatea, în afară de cazul în care directorul executiv a fost îndreptăţit să exprime numărul de voturi alocate celorlalţi membri, ale căror drepturi de vot nu au fost suspendate. În ultimul caz:
  

(i) dacă pînă la următoarea alegere regulată de directori executivi rămîn mai mult de 90 de zile, va fi ales un alt director executiv - pentru perioada rămasă - de către ceilalţi membri, cu o majoritate a voturilor exprimate; pînă la alegerea respectiva, directorul executiv va continua să-şi exercite funcţia, dar numai pentru maximum 30 de zile de la data suspendării;
(ii) dacă pînă la următoarea alegere regulată de directori executivi rămîn pînă la 90 de zile, directorul executiv va continua să-şi exercite funcţia pentru perioada rămasă din mandat.
4. Membrul va fi îndreptăţit să trimită un reprezentant pentru a participa la orice întrunire a Consiliului Guvernatorilor, Comitetului sau Consiliului executiv (dar nu la toate întrunirile organelor acestora), atunci cînd membrul a făcut o cerere în acest sens sau cînd este examinată o problema care afectează în mod particular un membru."

(3) La art. XII, secţiunea 3 i), vor fi adăugate următoarele:
  

"(v) Atunci cînd suspendarea drepturilor de vot ale unui membru încetează, în conformitate cu art. XXVI, secţiunea 2 b), iar membrul nu este îndreptăţit să numească un director executiv, membrul poate conveni cu toţi membrii care au ales un director executiv în sensul ca numărul de voturi atribuite acelui membru să fie exprimat de directorul executiv respectiv, sub rezerva că dacă nici o alegere regulată de directori executivi nu a avut loc în cursul perioadei de suspendare, directorul executiv la a cărui alegere a participat şi membrul înainte de suspendare sau succesorul sau ales în conformitate cu paragraful 3 c) (i) din anexa L sau cu prevederile de la lit. f) de mai sus, să fie îndreptăţiţi să exprime numărul de voturi atribuite membrului respectiv. Membrul va fi considerat că a participat la alegerea directorului executiv îndreptăţit să exprime numărul de voturi atribuite membrului."

(4) La paragraful 5 din anexa D se vor adăuga următoarele:
  

"f) Cînd un director executiv este îndreptăţit să exprime numărul de voturi atribuite unui membru în baza art. XXI, secţiunea 3 i) (v), consilierul numit de grupul ai cărui membri au ales pe directorul executiv respectiv va fi îndreptăţit să voteze şi să exprime numărul de voturi atribuite acelui membru. Membrul va fi considerat că a participat la numirea consilierului îndreptăţit să voteze şi să exprime numărul de voturi atribuite membrului."
---------

Related Laws