LEGE nr. 63 din 2 octombrie 1991 privind instituirea " Timbrului folcloric "


Published: 1991-10-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 63 din 2 octombrie 1991
privind instituirea " Timbrului folcloric "

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 4 octombrie 1991


Articolul 1

Se instituie, începînd cu data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, "Timbrul folcloric " de 2 lei, în favoarea Institutului de etnografie şi folclor al Academiei Române. Încasările vor fi folosite în exclusivitate pentru editarea "Discurilor - Document".
Timbrul prevăzut la alin. 1 se va aplica pe fiecare bilet de spectacol vîndut la toate manifestările folclorice din ţara şi este inclus în preţul de vînzare al biletului.
Încasările rezultate din aplicarea,,Timbrului folcloric" nu sînt supuse la plata impozitului pe spectacole.


Articolul 2

Academia Română va elabora norme de aplicare a prezentei legi, în care să se prevadă obligativitatea ţinerii unei evidente separate pentru încasările din acest timbru şi asigurarea controlului cu privire la destinaţia fondurilor astfel realizate.