LEGE nr. 16 din 9 decembrie 1982


Published: 1982-12-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 16 din 9 decembrie 1982
pentru aprobarea Decretului nr. 4/1982 privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare şi reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 18 decembrie 1982

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:


Articolul UNIC

Se aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 4/1982 privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare şi reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste.
──────────────────