Memorandum Circular No. 2010-60


Published: 2010-07-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Tags: Department of the Interior and Local Government, departmental issuances Republic of the Philippines

KAGAWARAN NG INTERYOR AT PAMAHALAANG LOKAL

A. Francisco Gold Condominium II EDSA cor. Mapagmahal St.,

Diliman, Quezon City

MEMORANDUM SIRKULAR

BLG. 2010 – 60

SA MGA                             :

PUNONG LALAWIGAN, PUNONG LUNGSOD, PUNONG BAYAN, DIREKTOR PANREHIYON NG DILG AT IBA PANG KINAUUKULAN

 

PAKSA                                :

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2010

Alinsunod sa Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997, taunang ipinagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing Agosto 1-31 na pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Para sa taong 2010, ang tema ng pagdiriwang ay Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal Talagang Kailangan.

                Ang mga layunin ng pagdiriwang para sa taong kasalukuyan ay ang mga sumusunod:

a)      Maisakatuparan ang mga tungkulin ng Komisyon sa Wikang Filipino ayon sa itinakda ng Seksiyon XIV, Letrang L ng Batas Republika 7104;

b)      Ganap na maipatupad ang Proklamasyon Blg. 1041 ng Pangulo ng Pilipinas;

c)       Maipamalas sa sambayanang kahalagahan sa paggunita ng wikang pambansa at ang kasaysayan nito, at ang papel na ginampanan nito sa pangangalaga ng kalikasan;

d)      Ganyakin ang mamamayang Pilipino na makilahok sa patimpalak sa pagsulat ng sanaysay sa wikang Filipino kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan; at

e)      Makapagdaos ng Komperensiyang Pangwika hinggil sa pagsasapanahon ng mga kaalamang pangwika.

Para sa isang buwang pagdiriwang, ang sumusunod na paksa ay hinati-hati sa bawat lingo ay Agosto:

Agosto 1-7 – Wika’y Kailangan sa Pandaigdigang impormasyon sa Pangangalaga ng Kalikasan

Agosto 8-14 – Wika’y Instrumento sa Pagpapalaganap ng Kamalayan sa Pagbabago ng Kalikasan

Agosto 15-21 – Wika’y Mabisang Susi sa Edukasyong Pangkalikasan

Agosto 22-28 – Ang Pagpapahalaga sa Wika at Pangangalaga sa Kalikasan ay Pagmamahal sa Inang Bayan

Agosto 29-31 – Wika’t Kalikasan Mahalin at Pangalagaan, Biyaya ng Poong Maykapal sa Bayan

Upang magkaroon ng makabuluhang pagdiriwang ng Buwan ng WIkang Pambansa, ang lahat ng punong lalawigan at punong bayan ay inaatasang makipag-ugnayan sa Kagawaran ng Edukasyon at sa KWF sa inyong lokalidad para magsagawa ng iba’t ibang programa na naaayon sa pangngailangan ng mga paaralan.

Maari rin kayong dumulog sa website ng KWF sa www.kwf.gov.ph para sa iba pang karagdagan impormasyon.

Kaugnay nito, inaatasan rin ang lahat ng Direktor Panrehiyon ng DILG na dagliang ipaglaganap ang direktibang ito sa kani-kanilang nasasakupan.

Sa Atas ng Kalihim:

 (lgd.) AUSTERE A. PANADERO

Pangalawang Kalihim, LG

Hulyo 9, 2010

 
Stay up to date with your government.

Subscribe Now

Stay up to date with your government.

Subscribe to Daylight, a weekly newsletter that features good news about the Philippines and Filipinos.

After signing up, you will receive a confirmation email that you will need to click through to confirm your subscription.

Name
Email
Subscribe

×

Share on social media

Tweet

More from the Briefing Room

Ortinez to receive re-employment assistance
Gov’t to improve construction safety program process
Advisory: PH Embassy on Paris attacks
Statement: Presidential Spokesperson Lacierda on the week of November 16-20, 2015
Statement: Deputy Presidential Spokesperson Valte on the attacks in Paris
The Department of Foreign Affairs on the Paris attacks

Related Laws