privind numirea domnului Grigore MANOLI în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău


Published: 2015-12-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Grigore MANOLI se numește, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.