cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia, UTA Găgăuzia


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului sătesc Cazaclia, UTA Găgăuzia, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor independenți Calciu Evghenia, Mandaji Elena și ale consilierilor Balta Alexandra și Tașci Fiodor aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Întrucît au devenit vacante două mandate de consilier deținute de candidați independent, s-a restabilit șirul descrescător. În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia le revin candidaților supleanți Peni Alexandr, Terzi Elena, aleși independenți, și Cilinghir Piotr, Dimitrova Elena de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 18 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Dobrov Ivan  de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (10), (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25, 27 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor independenți Calciu Evghenia, Mandaji Elena și ale consilierilor Balta Alexandra și Tașci Fiodor aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Cazaclia.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia, UTA Găgăuzia, candidaților supleanți Peni Alexandr, Terzi Elena, aleși independenți, și Cilinghir Piotr, Dimitrova Elena de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierii Peni Alexandr, Terzi Elena, Cilinghir Piotr și Dimitrova Elena  asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                 Iurie CIOCAN

Secretar                                                                   Andrei Volentir