cu privire la atribuirea unui mandat de consilierîn Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Prin hotărîrea nr. 3848 din 13 august 2015, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Vîrlan Radu ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Milești îi revine candidatului supleant Chercheja Olga de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 24 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni, candidatului supleant Chercheja Olga de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
2. Se preavizează consilierul Chercheja Olga asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                 Iurie CIOCAN

Secretar                                                                   Andrei Volentir

Related Laws