cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Nicolaevca, raionul Florești


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului comunal Nicolaevca, raionul Florești, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Malai Serghei ales pe lista Partidului Politic ,,Partidul Nostru”, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Nicolaevca îi revine candidatului supleant Motruc Ghenadie de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești din 22 iunie 2015.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Malai Serghei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul comunal Nicolaevca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Nicolaevca, raionul Florești, candidatului supleant Motruc Ghenadie de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Motruc Ghenadie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                 Iurie CIOCAN

Secretar                                                                   Andrei Volentir