cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului comunal Vărăncău, raionul Soroca, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Boțoc Petru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărăncău îi revine candidatului supleant Cecan Stela de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 22 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Boțoc Petru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Vărăncău.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca, candidatului supleant Cecan Stela de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Cecan Stela asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                     Ştefan URÎTU

Secretar                                                                       Andrei Volentir