privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova


Published: 2015-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. c) din Constituția Republicii Moldova și al art. 22 din Legea cetățeniei Republicii Moldova,
Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia Republicii Moldova următoarelor persoane:
1. ALBOT Vladimir, născut în 1970 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania cu fiii ALBOT Michael și ALBOT Dominik, născuți în 2001 și, respectiv, în 2006 în Republica Federală Germania.
2. ALIEVA Elina, născută în 1984 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiul ALIEV Daniel, născut în 2006 în Republica Federală Germania.
3. ALOV Ilia, născut în 1987 în Federația Rusă, domiciliat în Federația Rusă.
4. ANGHEL Rozalia, născută în 1959 în Republica Estonia, domiciliată în Republica Estonia.
5. ANGHEL Rozalia, născută în 1992 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Estonia.
6. ANTONA Natalia, născută în 1974 în Ucraina, domiciliată în Republica Federală Germania.
7. ARBATOV Eduard, născut în 1981 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
8. AVRAMENCO Iaroslav, născut în 1988 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
9. BABII Svetlana, născută în 1961 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Belarus.
10. BATRÎN Gulsina, născută în 1962 în Federația Rusă, domiciliată în Federația Rusă.
11. BATRÎN Victor, născut în 1955 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
12. BEJAN Stela, născută în 1980 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Austria cu fiul BEJAN Sergiu, născut în 2008 în Republica Austria.
13. BEKKER Svetlana, născută în 1977 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
14. BELEAEV Eugeniu, născut în 1988 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
15. BIȘIR Tatiana, născută în 1990 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Austria.
16. BLEICHER Ana, născută în 1984 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiica BLEICHER Sophie Mirabelle, născută în 2012 în Republica Federală Germania.
17. BLUVȘTEIN Lazar, născut în 1944 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
18. BLUVȘTEIN Rita, născută în 1947 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
19. BOBROVA Antonina, născută în 1980 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
20. BOLGAR Dmitri, născut în 1955 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
21. BRADLER Ecaterina, născută în 1979 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
22. BRUNNER Lidia, născută în 1967 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Austria.
23. BUCICOV Nicoleta, născută în 1994 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
24. BULANOVA Olesea, născută în 1978 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă cu fiul BULANOV Serghei, născut în 1997 în Republica Moldova.
25. BUREA Oleg, născut în 1985 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
26. BURLACU Jasmina, născută în 1993 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Turcia.
27. BURLACU Olga, născută în 1984 în Federația Rusă, domiciliată în Federația Rusă.
28. CABAC Anastasia, născută în 1980 în Republica Federală Germania, domiciliată în Federația Rusă.
29. CAMENȘCICOVA Anna, născută în 1976 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Belarus.
30. СARA Ala, născută în 1969 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Turcia.
31. CARA Ruslana, născută în 1985 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
32. CARADJOV Nicolai, născut în 1977 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
33. CEBAN Lilia, născută în 1985 în Republica Moldova, domiciliată în Regatul Țărilor de Jos.
34. CERNOBAI Maxim, născut în 1984 în Republica Moldova, domiciliat în Ucraina.
35. CHERDIVARĂ Stela, născută în 1976 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Slovenia.
36. CIJEVSCHI Inna, născută în 1976 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiica CIJEVSCHI Anna, născută în 1997 în Republica Moldova.
37. CIOBANU Efim, născut în 1977 în Republica Moldova, domiciliat în Ucraina.
38. CIOBANU Iulia, născută în 1972 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
39. CIORIC Valentina, născută în 1969 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Turcia.
40. CIUBÎRCĂ Rodica, născută în 1977 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Turcia.
41. CIUBOTA Iurie – Ovidiu, născut în 1966 în Republica Moldova, domiciliat în România.
42. COBÎLAȘ Ivan, născut în 1986 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
43. COCEANJI Ivan, născut în 1963 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
44. COCIUROVA Iulia, născută în 1980 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiicele MTAIREK Kathrin și MTAIREK Fatme Amalia, născute în 2001 și, respectiv, în 2006 în Republica Federală Germania.
45. COCOȘ Liubovi, născută în 1966 în Ucraina, domiciliată în Regatul Țărilor de Jos cu fiica COCOȘ Alexandra, născută în 1997 în Republica Moldova.
46. CORÎTNAIA Irina, născută în 1978 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
47. COROTNEAN Alexandr, născut în 1988 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
48. COȘNEAN Ilie, născut în 1980 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
49. COVALCIUC Victor, născut în 1967 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Belarus.
50. COVALI Iaroslavna, născută în 1986 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
51. COVBAȘCIUC Ina, născută în 1978 în Republica Moldova, domiciliată în Ucraina cu fiica COVBAȘCIUC Anastasia, născută în 2008 în Ucraina.
52. CULINICI Angela, născută în 1969 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
53. DAVÎDCIUC Olga, născută în 1967 în Republica Moldova, domiciliată în Ucraina.
54. DAVÎDOVA Irina, născută în 1984 în Republica Moldova, domiciliată în Ucraina cu fiica DAVÎDOVA Avital și cu fiul DAVÎDOV Artiom, născuți în 2005 în Statul Israel și, respectiv, în 2012 în Republica Moldova.
55. DIACONOVA Daria, născută în 1993 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
56. DONȚU Alexandru, născut în 1975 în Republica Moldova, domiciliat în Ucraina.
57. DRUȘCA Olga, născută în 1971 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
58. DUFLOT Anna, născută în 1985 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
59. ECKERT Irina, născută în 1982 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiica ECKERT Janna, născută în 2010 în Republica Federală Germania.
60. EGOROVA Valentina, născută în 1942 în Federația Rusă, domiciliată în Ucraina.
61. EKMEKCI Anna-Jaclin, născută în 1996 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
62. EKMEKCI Eduard, născut în 1962 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
63. EKMEKCI Galina, născută în 1966 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
64. ELLINGHAUS Cristina, născută în 1980 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
65. FALTIN Valentina, născută în 1970 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
66. FAUST Galina, născută în 1969 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Belarus cu fiica FAUST Maria, născută în 2009 în Republica Belarus.
67. FAUST Vitali, născut în 1965 în Republica Belarus, domiciliat în Republica Belarus.
68. FLOREA Vadim, născut în 1984 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
69. GAINA Artur, născut în 1991 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
70. GANCIOGLO Andrei, născut în 1983 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
71. GANCIOGLO Tatiana, născută în 1985 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă cu fiica GANCIOGLO Anastasia, născută în 2007 în Republica Moldova.
72. GEORGE Elena, născută în 1989 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
73. GÎNCU Vitalie, născut în 1975 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
74. GLEIZERMAN Maxim, născut în 1977 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
75. GOLBAN Serghei, născut în 1993 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
76. GORDELII Alexandru, născut în 1979 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
77. GORIUNCOV Ilie, născut în 1980 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
78. GRECIȘNICOV Maria, născută în 1986 în Republica Federală Germania, domiciliată în Regatul Țărilor de Jos.
79. GRIȘINA Angela, născută în 1972 în Republica Moldova, domiciliată în Ucraina.
80. GROSS Liubov, născută în 1967 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
81. GURSCHI Victor, născut în 1986 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
82. GUTÎREA Denis, născut în 1989 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Slovenia.     
83. GUTÎREA Olga, născută în 1965 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Slovenia.     
84. HECHINGER Iuliana, născută în 1987 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
85. HILLEJAN Nina, născută în 1983 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
86. IONIȚĂ Oleg, născut în 1980 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
87. ISÎPCIUC Piotr, născut în 1977 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
88. IVANOVA Aliona, născută în 1986 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Austria.
89. JANTOVAN Olga, născută în 1980 în Ucraina, domiciliată în Republica Federală Germania.
90. JULEA Serghei, născut în 1969 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
91. JULEA Veaceslav, născut în 1991 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
92. KELL Olga, născută în 1985 în Ucraina, domiciliată în Republica Federală Germania.
93. KOMAROVA Liudmila, născută în 1979 în  Republica Moldova, domiciliată în Ucraina.
94. KOSKIN Ghenadie, născut în 1947 în Republica Uzbekistan, domiciliat în Republica Federală Germania.
95. LAU Elena, născută în 1983 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
96. LAVRENTIEVA Vera, născută în 1980 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Belarus cu fiica LAVRENTIEVA Alina și cu fiul LAVRENTIEV Alexandr, născuți în 2003 și, respectiv, în 2006 în Republica Belarus.
97. LERMAN Esther Gabriele, născută în 1997 în Republica Federală Germania, domiciliată în Republica Federală Germania.
98. LONAU Tatiana, născută în 1977 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiicele LONAU Vanessa și LONAU Leonie, născute în 1998 în Republica Moldova și, respectiv, în 2005 în Republica Federală Germania.
99. LUNGU Iuliana, născută în 1978 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiul XELIS Alexandros, născut în 2000 în Republica Elenă.
100. LUNKENHEIMER Rodica, născută în 1976 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
101. MACAROV Dmitri, născut în 1986 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
102. MACOVEI Svetlana, născută în 1972 în Republica Kazahstan, domiciliată în Federația Rusă.
103. MARCIUC Olga, născută în 1990 în Federația Rusă, domiciliată în Federația Rusă.
104. MARGARINT Irina, născută în 1966 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
105. MEASCOVSCAIA Margareta, născută în 1989 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
106. MEINER Inesa, născută în 1975 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
107. MIGAI Inna, născută în 1986 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
108. MIHALAȘ Vladislav, născut în 1985 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
109. MILUȘEV Dmitri, născut în 1979 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
110. MITNIȚCAIA Aliona, născută în 1988 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
111. MITNIȚCAIA Natalia, născută în 1986 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
112. MIȚCHEVICIUS Tatiana, născută în 1966 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
113. MOCHINA Svetlana, născută în 1968 în Federația Rusă, domiciliată în Federația Rusă.
114. MOISEI Alexandr, născut în 1979 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
115. MOLLAEVA Larisa, născută în 1968 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
116. NICOLAI-GUȘAN Axenia, născută în 1985 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
117. OCHS Olga, născută în 1983 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
118. OHREMENCO Mihail, născut în 1947 în Federația Rusă, domiciliat în Republica Federală Germania.
119. OHREMENCO Vera, născută în 1949 în Federația Rusă, domiciliată în Republica Federală Germania.
120. ORLOVSKAIA Olga, născută în 1992 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
121. OSADCIUC Stela, născută în 1983 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
122. OSTENDORF Elena, născută în 1979 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiul OSTENDORF Artur, născut în 1998 în Ucraina.
123. PESCHL Elena, născută în 1987 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
124. PLUCCI Ana, născută în 1998 în Republica Moldova, domiciliată în Ucraina.
125. POBEREJNÎI Ghenadie, născut în 1967 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
126. POBEREJNÎI Olga, născută în 1975 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiii POBEREJNÎI Vladislav și POBEREJNÎI Christian, născuți în 1999 în Republica Moldova și, respectiv, în 2003 în Republica Federală Germania.
127. POBEREJNÎI Victor, născut în 1975 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
128. POPOV Artiom, născut în 1994 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
129. POPOVA Albina, născută în 1976 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
130. POȘTARU Adriana, născută în 1996 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
131. POTAPOV Andrei, născut în 1981 în Republica Moldova, domiciliat în Ucraina.
132. PUTINĂ Vitalie, născut în 1985 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
133. PUTREȘA Victor, născut în 1965 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Belarus.
134. RIȘILEAN Ghennadi, născut în 1974 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
135. RIȘILEAN Irina, născută în 1975 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiul RIȘILEAN Denis și cu fiica RIȘILEAN Jana, născuți în 2003 în Republica Moldova și, respectiv, în 2007 în Republica Federală Germania.
136. ROMAN Igor, născut în 1974 în Republica Federală Germania, domiciliat în Ucraina.
137. RUCODAINÎI Irina, născută în 1974 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
138. SAEVSCHI Valentin, născut în 1996 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
139. SAISHU Olga, născută în 1987 în Republica Moldova, domiciliată în Japonia.
140. SARSAMAN Efrosinia, născută în 1964 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Turcia.
141. SAVCHIN Andrei, născut în 1984 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
142. SEMIONOV Dumitru, născut în 1989 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
143. SIMON Maria, născută în 1982 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiul SIMON Daniel, născut în 2013 în Republica Federală Germania.
144. SHIBANOVA Anna, născută în 1990 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
145. SPÎNU Andrei, născut în 1979 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Belarus.
146. SPÎNU Ioana, născută în 1995 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
147. STAEV Dmitri, născut în 1982 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
148. STANISLAVSCHI Serghei, născut în 1975 în Republica Moldova, domiciliat în Regatul Țărilor de Jos.
149. STENEBERG Ecaterina, născută în 1983 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
150. ȘLIHTER Maria, născută în 1982 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
151. TACA Vitali, născut în 1978 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
152. TERZI Mihail, născut în 1984 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Belarus.
153. TERZI Natalia, născută în 1988 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Belarus, cu fiul TERZI Alexandr și cu fiicele TERZI Valeria și TERZI Daria, născuți în 2007, în 2010 și, respectiv, în 2013 în Republica Belarus.
154. TIHONOV Alexandr, născut în 1953 în Republica Belarus, domiciliat în Republica Belarus.
155. TOKTANGIL Georgeta, născută în 1980 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Turcia.
156. UDREA Alexandr, născut în 1994 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
157. UZUN Natalia, născută în 1987 în Republica Moldova, domiciliată în Ucraina.
158. VATAMANIUC Vladislav, născut în 1990 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
159. VENGRU Denis, născut în 1978 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
160. VICENCO Sergiu, născut în 1963 în Republica Moldova, domiciliat în Ucraina.
161. WALTHER-POLEANSKAIA Olga, născută în 1975 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania cu fiii WALTHER Marwin Maximilian și WALTHER Markus Sebastian, născuți în 2012 și, respectiv, în 2015 în Republica Federală Germania.
162. WIGAS Olga, născută în 1957 în Republica Kazahstan, domiciliată în Republica Federală Germania.
163. WUNDER Eugeniu, născut în 1979 în Republica Moldova, domiciliat în Republica Federală Germania.
164. ZAHARIA Stanislav, născut în 1991 în Republica Moldova, domiciliat în Federația Rusă.
165. ZAMONOVA Zinaida, născută în 1971 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
166. ZASTAVNEȚCAIA Raisa, născută în 1967 în Republica Moldova, domiciliată în Federația Rusă.
167. ZENN Anastasia, născută în 1996 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.
168. ZENN Galina, născută în 1973 în Republica Moldova, domiciliată în Republica Federală Germania.