cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013


Published: 2015-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul perfecționării conținutului Standardelor Naționale de Contabilitate,


ORDON:


Se aprobă modificările și completările la Ordinul ministrului finanțelor nr.118  din 6 august 2013, conform anexei.

MINISTRUL FINANȚELOR                                   Anatol ARAPU