cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „CAPITAL BROKER” S.R.L.


Published: 2016-02-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „CAPITAL BROKER” S.R.L. (str. Columna 131, mun. Chişinău, IDNO 1012600001797) privind includerea unei adrese şi excluderea unei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate în anexa la licenţă, în temeiul art.8 lit.c) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(6) şi alin.(7), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95), 


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare – Reasigurare „CAPITAL BROKER” S.R.L. seria CNPF nr.000721, eliberată la 1 mai 2013, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi reasigurări a brokerului, prin substituirea anexei la licenţă cu:
- includerea următoarei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate: str. Bucuriei 1, mun.Chişinău;
- excluderea următoarei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate: str. Calea Ieşilor 14, mun.Chişinău.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                    Iurie FILIP