D I S P O Z I Ţ I E


Published: 2016-02-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    1. Se instituie Grupul de lucru pentru negocierea ajutorului umanitar tehnic și financiar (în continuare – ajutor umanitar) acordat de către Guvernul României și se aprobă componența nominală a acestuia după cum urmează:
CALMÎC Octavian        -   viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                               conducător al Grupului de lucru
ArRMAȘU Octavian      -   ministru al finanțelor
GRIGORAȘ Stela          -   ministru al muncii, protecției sociale și familiei
GLAVAN Ruxanda             ministru al sănătății
CUJBĂ Daniela              -   viceministru al afacerilor externe și integrării
                                               europene
HÎNCU Nicolae             -   director general al Agenției Rezerve Materiale
HARABAGIU Mihail     -   șef al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
                                               Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne
2. Grupul de lucru va întreprinde acțiunile necesare pentru facilitarea realizării următoarelor obiective:
inițierea, desfășurarea și definitivarea procedurilor de recepționare a ajutorului umanitar acordat de către Guvernul României;
identificarea, după caz, a acțiunilor necesare a fi întreprinse în scopul preluării ajutorului umanitar acordat și întocmirii altor acte necesare pentru validarea acestuia.
3. Președintele Grupului de lucru se împuternicește să semneze procesul-verbal al ședinței negocierilor.
4. Se stabilește că:
în caz de eliberare a membrilor Grupului de lucru din funcțiile deținute, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi dispoziții;
în caz de necesitate, conducătorul Grupului de lucru poate atrage în activitatea acestuia și alți specialiști din cadrul autorităților administrației publice.
5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP